onsdag 29. oktober 2008

I pakt med naturen?

Hvis natur er det motsatte av kultur, har menneskene nødvendigvis aldri levd et naturlig liv, vi kommer aldri til å gjøre det, og det er dermed heller ikke noe poeng i at vi skulle gjøre det.

tirsdag 7. oktober 2008

Eksistensiell boligjakt

Vel, kunne han tenke, verden er stor, større enn meg, faktisk større enn alle menneskene til sammen, så det er vel plass i den ennå. Og dette gjelder også kanskje på dypere plan enn det rent arealmessige?

søndag 5. oktober 2008

Jeg kjenner jo til alt dette om Hume, og om å ikke slutte fra er til bør. Men noen ganger skulle jeg ønske at folk også kunne være mer forbeholdne med å slutte fra bør til er.