mandag 9. februar 2009

Alt for vitenskapen

I kompendiet om kvalitative metoder leser jeg for øyeblikket om metodisk triangulering. Det vil si at man undersøker de samme tingene på forskjellige måter, fordi ingen metoder er fullkomne. Det er nok en god idé. Men når jeg leser eksempelet de bruker lurer jeg på hvor mye det egentlig er meningen man skal gi for vitenskapen...

"Thus, in studying the social meanings of death in the modern hospital, it would be possible to employ a standard method (e.g., participant observation) but deliberately take this method to as many different areas as possible."

For min egen del tror jeg jeg ville valgt en annen tilnærming enn deltagende observasjon, hvis jeg skulle forske på døden.

2 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Selv om den altså altså garantert gir deg full sikkerhet om temaet?

Ungdommen nå tildags.

Martinbg sa...

Sikkert og sikkert. Vel betaler jeg min skatt med glede, men jeg velger å dra det ut i det lengste før jeg prøver å gjøre analysere døden på grunnlag av deltagende observasjon - om det nå skulle være du eller jeg som hadde rett om hva som skjedde etterpå.