tirsdag 6. november 2007

Fri vilje

Jeg snakket med en medstudent som fortalte at det snart ville være mulig å teste hypotesen om fri vilje, ved å se direkte på nevroner.

Tidligere på kvelden hadde hun spurt om jeg egentlig hadde plass til fri vilje i dette verdensbildet mitt som holdt på å vokse frem.

Jeg er ikke sikker på svaret, fordi jeg ikke helt forstår hva fri vilje er. Eller, hva viljen skulle være fri fra, for frihet alltid er i forhold til noe? Og aldeles fri vil viljen uansett ikke kunne være. Det vil alltid være valg vi ikke kan gjøre, fordi de pr. dags dato er umulige å gjennomføre. (Men for all del, vi kan jo ønske.) Det vil alltid være vel så mange valg vi ikke kan gjøre, fordi de ikke faller oss inn.

Men hva er vilje, hva er det å velge? Hva er den filosofiske definisjonen av fri vilje? For ikke å snakke om den vitenskapelige, operasjonelle definisjonen. Hvilken observasjon vil kunne enten demonstrere eller falsifisere at viljen er fri? Dette trenger jeg å vite for videre tenkning, og jeg tar gjerne i mot opplysninger om det.

4 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

I moralsk forstand finner jeg spørsmålet om fri vilje forholdsvis enkelt:

Når jeg står overfor en situasjon med flere mulige handlingsalternativer, er jeg da fri til å velge hvilket alternativ jeg skal benytte eller er jeg bundet av skjebne, oppvekst, efaringsgrunnlag, guds plan eller noe lignende til å velge et bestemt alternativ.

Det er med andre ord et spørsmål om jeg er ansvarlig for handlingen eller ikke. Det betyr ikke at jeg handler i et vakum eller ikke har en forhistorie, kun at det er jeg som har ansvaret for hvilket valg jeg tar og for de umiddelbare og forutsigbare konsekvensene av dette valget.

I psykologisk eller filosofisk forstand er det sikkert mye vanskeligere. Men heldgivis er jeg ikke psykolog eller filosof.

Martinbg sa...

Heh, jeg er desverre nesten begge deler. (Psykologistudent, men ikke psykolog, baksetefilosof, men ikke skolert i filosofisk metode.)

Men den moralske forstanden av fri vilje/personlig ansvar er selvsagt umiddelbart viktigere enn den filosofiske og psykologiske, og derfor derfor er det heldigvis at den er mindre abstrakt.

Bjørn Are sa...

Støtter Asbjørn langt på vei er. Fri vilje handler om den faktiske muligheten til å ta et annet valg enn det som du faktisk gjorde.

Altså at du har muligheten til å være en fri aktør, rett og slett at valget ikke er et "valg" som i stedet er 100 % styrt av biokjemi og barndom (hvordan nå enn fordelingen mellom dette står i dagens debatt) eller b-gjengen med pistol.

Det betyr ikke at du alltid har fritt valg, eller ikke kan være sterkt påvirket av mangt, men at du - hvis du vil - kan gjøre noe annet enn du må/pleier/har mest lyst til.

Martinbg sa...

Jeg kjenner ikke til forskningen på akkurat biokjemi og barndom, men når det gjelder de skumle storesøsknene arv og miljø er vel konklusjonen at mennesker er 100% arv, 100% miljø. (Jeg skrev, vel... litt vel mange ord om det i kommentarfeltet til katolikken du linker til.)

"Viljen min" er altså, i moralsk forstand, det som skjer når et av de valgalternativene

- som er teknisk mulig
- og som jeg er klar over selv

blir plukket ut av noe jeg kan kalle "jeg".

Hvilket bare etterlater det trivielle spørsmålet: Hva er egentlig jeg?

Og det ikke fullt så trivielle: Hva vil det si at noe er teknisk mulig, eller umulig? Er det teknisk mulig for en som er avhengig av nikotin å slutte å røyke - uten betraktelig hjelp?