tirsdag 19. januar 2010

Takras

Nå som det har blitt mildere igjen kommer snøen ned fra takene, og på bygninger der den kan komme til å gjøre det i alle nærmeste fremtid, setter man opp sånne røde eller oransje stenger som det henger strimler fra. (Avvisere, fant jeg i dag ut at de kalles.) Så vidt jeg forstår er vel noe av poenget med disse strimlene at folk som ikke kan se dem, likevel skal merke dem når de passerer under. Da er det litt underlig at så mange er hengt opp et godt stykke over hodehøyde. Hva som er grunnen til akkurat det er jeg ikke sikker, men det er både ganske dumt og litt fascinerende. Fascinerende fordi det sier noe om symboler og assosiasjoner. Disse strimlene har blitt forbundet med rasfare på samme måte som ding-ding, ding-ding har blitt forbundet med isbilen, de er et relativt veletablert symbol, og nå har de tydeligvis blitt så vel etablerte at man har begynt å glemme hva som var deres opprinnelige funksjon. Dette er kanskje ikke en uvanlig måte for ting å få mening på. Dumt, selvfølgelig, fordi disse samme strimlene tross alt har en funksjon, som kanskje burde ivaretas bedre.

Ingen kommentarer: