onsdag 29. oktober 2008

I pakt med naturen?

Hvis natur er det motsatte av kultur, har menneskene nødvendigvis aldri levd et naturlig liv, vi kommer aldri til å gjøre det, og det er dermed heller ikke noe poeng i at vi skulle gjøre det.

Ingen kommentarer: