mandag 3. november 2008

Kategorier og stereotyper

Jeg leser ofte at fordommer og stereotyper bare er uheldige utslag av vår naturlige, nødvendige, tendens til å kategorisere ting i verden rundt oss for at den skal bli lettere å forholde seg til. Men forholdet mellom kategorier og stereotyper, er i virkeligheten mye av det samme som forholdet mellom forestillinger og vrangforestillinger.

1 kommentar:

Bjørn Are sa...

Det er bare din forestilling.